ETIKA, MINŐSÉG ÉS KÖRNYEZET


Etika

Nemzetközi vállalatként tudatában vagyunk annak, hogy cselekedeteinkkel és döntéseinkkel világszerte hatással vagyunk az emberekre..

A Doro vállalat beszállítóinak alá kell írniuk egy, a megfelelő társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos speciális dokumentumot. A nyilatkozat számos, többek között a gyermekmunkára, a kényszermunkára, a munkakörülményekre, a munkabérek szintjére, a munkaórák számára és a szakszervezeti tagsághoz való jogra vonatkozó feltételt tartalmaz. A 2008-as évtől a Doro vállalat független vizsgálatokat végeztet, hogy meggyőződhessen a vállalat politikájának való megfelelésről. Szerződésszegés esetén a Doro fenntartja magának a jogot, hogy a beszállítóval mindennemű kapcsolatot azonnali hatállyal megszüntessen.

 

 

Minőség

Számunkra a minőség azt jelenti, hogy valódi igények kielégítésére hozunk létre termékeket és lehetővé tesszük partnereink számára, hogy továbbra is azt csinálhassák, amit valóban tenni szeretnek. Ezt mi a „minőség abszolút felfedezésének” nevezzük, és olyan munkát értünk alatta, ami a Doro vállalatánál a termékfejlesztéssel kezdődik és a beszállítói termékgyártással folytatódik.

 

Minőségbiztosítás - a siker kulcsfontosságú eleme

A Doro vállalata nagy hangsúlyt helyez a minőségbiztosításra. Az új termékek fejlesztésének és gyártásának fő elemei a rendszeres vizsgálatok és ellenőrzések. A teljes mértékben működőképes minőségbiztosítási rendszer, valamint az egyértelmű külső és belső folyamatok megléte adják azokat a feltételeket, amelyekkel a termékgyártási folyamatban megtehetjük a következő lépést.

 

A beszállítóinkat az alábbiakban felsorolt területen mérjük:

 

• Visszatérő ügyfelek várható száma
• Teljesítések ellenőrzése
• Teljesítések pontossága
• Átfutási idő

 

A Doro vállalata mindegyik gyártóját rangsorolja és értékeli

Így a Doro vállalata és a beszállító is láthatja, hogy a minőség hol tart. A Doro gyakran nyújt segítséget az ázsiai gyártási folyamatok hibadiganosztizálásában. Ezzel jelentős tudásra lehet szert tenni az új termékek gyártási lehetőségeinek, valamint a már meglévő termékek gyártásának továbbfejlesztése terén.

A Doro vállalata ragaszkodik hozzá, hogy a beszállítók aláírjanak egy, a társadalmi felelősségvállalásukat igazoló dokumentumot. A nyilatkozat számos, többek között a gyermekmunkára és a kényszermunkára, a munkakörülményekre, a munkabérek szintjére a munkaórák számára és a szakszervezeti tagsághoz való jogra vonatkozó követelményt tartalmaz. A Doro vállalatával aláírt nyilatkozat felhatalmazza a vállalatot arra, hogy szerződésszegés esetén azonnal megszakítson mindennemű kapcsolatot a beszállítóval.


 

Környezet                                                                                          

A környezetre történő kellő odafigyelés olyan dolog, amelyre mindannyiunknak folyamatosan figyelmeztetni kell magunkat. A Doro vállalatánál a környezeti ügyeket a témának járó figyelemmel kezeljük. A fentieket a környezetvédelemre vonatkozó irányelvek betartásának követésével tesszük meg, és keressük azokat a lehetőségeket, hogyan lehetne a munkafolyamatok és termékeink környezetre gyakorolt hatását csökkenteni. A DECT vezeték nélküli telefonokra vonatkozó Öko-funkcionalitás nevű kezdeményezés is egy ilyen példa.

A Doro vállalatának az a célja, hogy a lehető legmegfelelőbb módon járulhasson hozzá a negatív környezeti hatások csökkentéséhez.

 

Környezetvédelmi irányelvek

A Doro vállalata olyan termékeket forgalmaz és értékesít, amelyek felhasználási módjait és újrahasznosítását a környezetvédelmi irányelvek szabályozzák. A Doro vállalat minőségirányító és környezetvédelmi vezetője a felelős azért, hogy a Doro vállalatánál az érvényes jogszabályokat és előírásokat betartsák, valamint azért, hogy minden egyes országban legyen egy környezetvédelemért felelős személy, aki biztosítja azt, hogy a szóban forgó országok környezetvédelmi szabályzásait betartassa.

A Doro vállalat üzleti ügyeit érintő legátfogóbb két irányelv az Európai Parlament és Tanács elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelve (Waste of Electrical and Electronic Equipment directive, vagyis a „WEEE” irányelv), amely 2005. augusztusában lépett hatályba, valamint az Európai Parlament és Tanács egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozását célzó irányelve (Restriction of the use of certain Hazardous Substances vagyis a „RoHS” irányelv), amely 2006. július elsején lépett hatályba.

Az Európai Parlament és Tanács „REACH” irányelvét (Registration, Evaluation, Authorization and Restrictions of Chemicals, vagyis az Európai Parlamentnek és Tanácsnak a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló irányelvét) a 2010-es évben történő bevezetéséhez 2008-ban fogják értékelni. A Doro vállalatra, mint késztermékeket importáló vállalatra vonatkozó hatása ugyan korlátozott lesz, de így is befolyásolja folyamatainkat.

Egy másik bevezetésre váró irányelv, amely hatással lesz a vállalatra az úgynevezett EUP (Energy Using Products vagyis az energiafogyasztó termékekről szóló) irányelv. Az irányelvnek a Doro vállalatra gyakorolt hatása biztosítja az akkumulátortöltők és külső tápellátó egységek ökológiai kivitelezését és gyártását, valamint azok alacsony energiafelhasználását.